Členovia farskej rady
Baláž Jozef
Baláž Štefan
Jamriško Michal
Krakovik Dušan
Pös Vladimír
Važan Ján

Ekonomická rada
Balážová Eva
Oršulová Jarmila
Schnierer Dušan

Ružencové bratstvo
Horliteľka 18 ruží: Pekárová Eva

Akolyti
Baláž Štefan
Gúber Peter
Jamriško Michal
Klucha Miroslav

Kostolníci
Klucha Miroslav
Pekárová Eva

Organisti
Marko Marian
Siváková Monika
Štorcel Samuel
Píš Lukáš

Detský spevokol Kvapôčky
Vedúca, dirigent: Jamrišková Zuzana

Mládežnícky spevokol Kvapky
Dirigent:
Píšová Veronika

Chrámový zbor Jozefa Hanku
Vedúca, dirigent: Schniererová Silvia

Katechétka
Masárová Daniela

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Hollá Miroslava

eRko stretká
Liener Vladimír, animátori…

Propagácia facebook stránky (Farnosť Kanianka)
Baláž Martin

Propagácia web stránky (farnostkanianka.sk)
Baláž Martin
Hollý Alojz