Členovia farskej rady
Baláž Jozef
Baláž Štefan
Jamriško Michal
Krakovik Dušan
Pös Vladimír
Važan Ján

Ekonomická rada
Balážová Eva
Oršulová Jarmila
Schnierer Dušan

Ružencové bratstvo
Horliteľka 18 ruží Pekárová Eva

Akolyti
Baláž Štefan
Gúber Peter
Jamriško Michal
Klucha Miroslav

Kostolníci
Klucha Miroslav
Pekárová Eva

Organisti
Marko Marian
Siváková Monika
Štorcel Samuel
Píš Lukáš

Miništranti
Vladko L., Tomáš, Maťo B., Roman, Lukáš, Janko, Alex, Maťko P., Samko, Jurko, Benjamín, Šimon, Vladko s Matúškom a Martin K. s Paťkom

Detský spevokol Kvapôčky
Vedúca, dirigent: Jamrišková Zuzana

Mládežnícky spevokol Kvapky
Dirigent:
Píšová Veronika

Chrámový zbor Jozefa Hanku
Vedúca, dirigent: Schniererová Silvia

Katechétka
Masárová Daniela

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Hollá Miroslava

eRko stretká
Liener Vladimír, animátori…

Propagácia facebook stránky (Farnosť Kanianka)
Baláž Martin

Propagácia web stránky (farnostkanianka.sk)
Baláž Martin
Hollý Alojz