Články

110 of 25 položky

Ambroise Kinhoun z Beninu navštívil Slovensko

Rektor afrického seminára v Benine Ambroise Kinhoun navštívil počas Mimoriadneho misijného mesiaca Slovensko. Najmladší rektor seminára v Afrike má na starosti 120 bohoslovcov, ktorí študujú v škole založenej kardinálom Tomkom O. Ambroise priletel na Slovensko už 13. októbra, aby mohol ísť na sériu akcií, stretnutí a prednášok z príležitosti misijných osláv. Všetkých 120 seminaristov z Grand Séminaire Mons. Louisa […]

Púť k Porubskej kaplnke Panny Márie

V nedeľu 29.9. 2019  o 9.00 hod sme sa vydali na pešiu púť od kaplnky Panny Márie v Kanianke ku Porubskej kaplnke Panny Márie. Na túto púť so starobilou tradíciou sa vydalo mnoho ľudí, počnúc deťmi, mládežou, mladými rodinami až po tých skôr narodených. Zastavili sme sa v kostole sv. Mikuláša v Porube. Tu nám pán Mgr. Erik Kližan predniesol […]

Oprava vstupu ku kaplnke

Oprava vstupu ku kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na týchto prácach. V najbližších dňoch tam bude osadené aj zábradlie.

Oprava chodníkov

Okolie nášho kostola si vyžiadalo od nás trochu viac pozornosti. Túto pozornosť sme mu s veľkou ochotou venovali. Prvotná myšlienka bola vytvoriť priestor pre odstavenie vozidiel. Na stretnutí Farskej rady, ktoré sa uskutočnilo 30.4. 2019, sme sa dohodli, že akútnejšia je oprava chodníkov. Následne sme si vyžiadali cenové ponuky od dvoch dodávateľov. Pretože náklady by presiahli […]

Banská Štiavnica – púť na Kalváriu

Ružencové bratstvo spolu so svojím duchovným otcom pátrom Gerhardom zorganizovalo v sobotu 18. mája 2019 púť na Kalváriu do Banskej Štiavnice. V Dolnom kostole sme slávili svätú omšu za celú farnosť a svojich drahých s úmyslami, s ktorými sme putovali na Kalváriu. Pred svätou omšou nám pán farár porozprával históriu kostola a celej Banskoštiavnickej kalvárie. Po svätej omši duchovný otec sprevádzal […]

Farský ples 2019

Dňa 22.2. 2019 sa v našej farnosti konal Farský ples, ktorý zorganizovali  manželia Krakovikovci, Martin Baláž, Veronika Píšová a Martina Balážová. Ples sa konal v Dome kultúry v Kanianke. Výbornú atmosféru vytvorili  Poluvská cimbalovka a naša farská kapela. Na tomto veselom podujatí sa zúčastnilo 120 ľudí. Mnohí svojím príspevkom do tomboly potešili výhercov. Celé podujatie sa nieslo v radostnom duchu. Ďakujeme […]

Sielnica na sv. omši

V podvečer slávnosti Zjavenia Pána (5.1.) obohatil svätú omšu liturgickými piesňami Folklórny súbor Sielnica z Lazian. Ďakujeme im za kultúrny zážitok. …GALÉRIA…

Dobrá novina 2018

V tomto ročníku Dobrej noviny sme koledovali pre deti, mladých ľudí a vdovy v Ugande. Sami sú veľmi aktívni, spájajú sa, aby pomáhali svojim priateľom, susedom a núdznym vo svojich komunitách. S dodatočnou podporou od darcov zo Slovenska budú môcť rozšíriť svoj záber aktivít a pomôcť väčšiemu množstvu ľudí. U nás v Kanianke sme navštívili 30 […]

Jasličková 2018

Na sviatok Narodenia Pána sa opäť v našej farnosti uskutočnila jasličková pobožnosť. Opísala nám život Jozefa a Márie, keď prišiel na svet Ježiš Kristus. Jasličková pobožnosť bola tvorená ľudovými piesňami od známych interpretov. Ďakujeme všetkým deťom, mládeži, rodičom a pátrovi Gerhardovi za účinkovanie. …GALÉRIA…

Misie 2018

V sobotu, 1. decembra, sa večernou svätou omšou začali v našej farnosti ľudové misie. Viedol ich misijný tím pátra Ivana Flimela. V utorok 4. decembra viedlo spoločenstvo Shekinah spolu s pátrom Jozefom Mihokom a študentami redemptoristami evanjelizačný program pre žiakov ZŠ Kanianka. V piatok večer 7. decembra viedli laici so spoločenstva Shekinah spolu s pátrom […]