Články

1120 of 27 položky

Jasličková 2018

Na sviatok Narodenia Pána sa opäť v našej farnosti uskutočnila jasličková pobožnosť. Opísala nám život Jozefa a Márie, keď prišiel na svet Ježiš Kristus. Jasličková pobožnosť bola tvorená ľudovými piesňami od známych interpretov. Ďakujeme všetkým deťom, mládeži, rodičom a pátrovi Gerhardovi za účinkovanie. …GALÉRIA…

Misie 2018

V sobotu, 1. decembra, sa večernou svätou omšou začali v našej farnosti ľudové misie. Viedol ich misijný tím pátra Ivana Flimela. V utorok 4. decembra viedlo spoločenstvo Shekinah spolu s pátrom Jozefom Mihokom a študentami redemptoristami evanjelizačný program pre žiakov ZŠ Kanianka. V piatok večer 7. decembra viedli laici so spoločenstva Shekinah spolu s pátrom […]

Katarínsky koncert vážnej hudby

V sobotu podvečer 24. novembra 2018 sa konal Katarínsky koncert vážnej hudby pedagógov a žiakov ZUŠ Bojnice. V programe sa predstavili: hra na organe, rôzne fanfáry, klarinetové trio, spev a dychový orchester Maguranka Junior. Medzi vystúpeniami mal hovorené slovo páter Gerhard. Ďakujeme žiakom a pedagógom ZUŠ Bojnice a tešíme sa na najbližšiu spoluprácu. …GALÉRIA…

25. výročie posvätenia chrámu

V stredu 7. novembra 2018 sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Už 25 rokov máme v Kanianke chrám Božského Srdca Ježišovho . 25. výročie sme spolu všetci oslávili na slávnostnej svätej omši za prítomnosti kňazov pôsobiacich v našej farnosti: vdp. Romana Fureka, vdp. Mariana Majdu, vdp. Mareka Martinkoviča, vdp. Borisa Brutovského, vdp. Ivana Miksaia […]

Odhalenie pamätníka

Dnes sa v areáli kostola odhalil a posvätil pamätník venovaný padlým vojakom z obce Kanianka v 1. svetovej vojne. Pri pietnom akte zazneli piesne Chrámového zboru Jozefa Hanku z Kanianky. …GALÉRIA…

Festival mariánskych pútnických piesní

16.septembra 2018 v spolupráci Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Farského úradu v Kanianke a Domu Kultúry v Kanianke sa konal festival mariánskych pútnických piesni – “Počuli sme vrúcny hlas”. Ďakujeme všetkým zborom za účinkovanie na festivale a peknú prezentáciu mariánskych piesni. Účinkovali: Chrámový spevácky zbor Jozefa Hanku z Kanianky, Spevácka skupina Rozlet z Prievidze, Spevácka […]

25 rokov kňazom

Drahý náš duchovný otec Gerhard, v týchto dňoch si pripomínate a slávite 25. výročie svojej kňazskej vysviacky. Prajeme Vám hlavne pevné zdravie, hojnosť milostí a lásky nášho Nebeského Otca. Zároveň Vám vyprosujeme, aby Vám dary Ducha Svätého i naďalej pomáhali kráčať vo svetle Evanjelia. Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie – Matky kňazov, […]

Farské hody – AGAPE

V tento deň sme oslavovali sviatok Božského Srdca Ježišovho-patrocínium kostola. Po slávnostnej svätej omši sme sa všetci stretli na AGAPE vo farskej záhrade, kde nás čakal výborný kotlíkový guláš a naša farská kapela. Týmto sa chceme poďakovať, chlapcom z farskej rady za celodenné varenie gulášu, hudobnej skupine za spríjemnenie atmosféry, všetkým ženám za upečené koláče […]

Pašiové hry

Folklórny súbor Sielnica z Lazian nám v tento deň prišiel duchovne obohatiť divadelnou inscenáciou umučenia Pána, aby sme si vedeli predstaviť čo všetko sa dialo v minulosti. Tieto pašie si budete môcť vypočuť v evanjeliu na Kvetnú nedeľu podľa Marka a na Veľký piatok podľa Jána. Veľká vďaka patrí FS Sielnici. Ďakujeme. …GALÉRIA…

Detská krížová cesta

Cez pôstne obdobie sa modlí krížová cesta v nedeľu a piatok. Jedna nedeľa krížovej cesty patrí deťom a mládeži, ktorí sa ju modlia. Tohto ročná krížová cesta mala svoju veľkú myšlienku. Deti sa modlili zastavenia, každý z veriacich, ktorí sa modlili mohli položiť svoj kameň na maľbu kríža v kostole. Každý kameň mal predstavovať utrpenie […]