Dňa 9. júna 2019 (Slávnosť Ducha Svätého) o 10.30 hod. sa v našej farnosti uskutoční sviatosť 1. svätého prijímania.