Počas 7. Veľkonočnej nedeľe, 13.5.2018,  prijme 17 detí z našej farnosti  slávnosť 1. svätého prijímania.