Milí rodičia, starí rodičia a všetci naši dobrodinci!

Je čas zúčtovania našich daní, a tak je tu prosba i od eRkárov z Kanianky. Po niekoľko ročnej prestávke je opäť možnosť získať 2% z vaších daní priamo pre deti a mládež z našej obce.

Nakoľko počas celého roka spolupracujeme aj s miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Kanianke, spojili sme sily a 2% budeme tento rok vyberať spoločne pre obidve neziskové združenia, ale pod hlavičkou eRka. Získané financie si potom podľa našich už teraz dohodnutých pravidiel rozdelíme. Pri odovzdávaní „Vyhlásenia“ vedúcim týchto združení môžete povedať, ktorej organizácii chcete svoje 2% venovať, je to na vás.

Všetky finančné prostriedky budú použité na prácu s deťmi a mládežou v našej obci napr. akcie a aktivity v centRumku v detskom kútiku, činnosť našich speváckych zborov, letné eRkotábory, tréningy a školenia prvej pomoci, organizovanie darcovstva krvi…

Veríme, že i tento rok sa nájdu darcovia a vďaka ich ochote podporiť naše občianske združenia budeme môcť pripraviť ešte viac kvalitných aktivít, ktorými podporíme zmysluplné využívanie voľného času našich detí.

Za vašu podporu v mene detí, animátorov, vedúcich eRka, členov SČK v Kanianke i všetkých aktívnych rodičov z centRumka ĎAKUJEME!