Dňa 11.mája nás naštívi kresťanské rádio Lumen. Zástupcovia našich spoločenstiev priblížia život a aktivity v našej farnosti.
Túto nahrávku si budete môcť vypočuť v rádiu v následovnych dňoch: 16. mája 2018 o 20.00hod., 19.mája 2018 o 08.30hod. a 23.mája 2018 o 16.30hod. Ďakujeme rádiu Lumen za zavítanie do našej farnosti.