V sobotu 22.08. prosíme o pomoc pri kosení pri kaplnke, na starom cintoríne a na krížovej ceste tých ochotných mužov, ktorí majú k dispozícii krovinorezy. Stretneme sa pri fare o 9.00 hod. Ďakujem za vašu spoluprácu.