Dňa 22.11. 2023 bude ČERVENÁ STREDA. Je to deň spolupatričnosti kresťanov na celom svete s prenasledovanými kresťanmi. V súčasnom svete trpí 300 miliónov kresťanov pre svoju vieru. V tento deň budeme prosiť o milosť vytrvať vo viere do konca.