V piatok 17.3. 2023 sa budú modliť pobožnosť krížovej cesty o 17.20 hod. deti. Pozývame na ňu aj rodičov, aj starých rodičov. Pred pobožnosťou krížovej cesty si budú môcť rodičia prevziať prihlášky svojich detí na 1. sväté prijímanie.