V nedeľu 24. 10.  po svätých omšiach pripravujú pre vás naši eRkári malé občerstvenie za dobrovoľný príspevok. Týmto malým DOBROčinom sa chcú aj oni v rámci kampane Detský čin pomoci podieľať na zveľadení našej farnosti. Vyzbieraný príspevok bude použitý na opravu kaplnky.