Pre súčasnú situáciu sa tento rok v našej farnosti koledovať nebude. Napriek tomu môžete prispieť do pokladničky, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode v kostole alebo prostredníctvom bankového účtu do 6. januára 2021 a tak podporiť Dobrú novinu. Ďakujeme za podporu.

Bankový účet (do správy prosíme uviesť e-mailovú adresu darcu):                                    SK19 7500 0000 0040 2479 2477