Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. 9. 2019 o 15.00 hod. vás všetkých srdečne pozývame na koncert chrámových speváckych zborov z nášho regiónu. Vystúpi celkom 12 zborov. V rámci koncertu mariánskych piesní sa môžete občerstviť vo farskej záhrade. Tešíme sa na vašu účasť a prajeme vám krásny umelecký i duchovný zážitok.

Účinkujú:

 1. Spevácky chrámový zbor Jozefa Hanku, Kanianka
 2. Spevácka skupina Trávniček, Malá Lehôtka
 3. Spevácka skupina Borinka, Zemianske Kostoľany
 4. Spevácka skupina Lipa, Bojnice
 5. Spevácka skupina Bukovina, Lehota pod Vtáčnikom
 6. Folklórna skupina Boršina, Nitrianske Sučany
 7. Spevácka skupina Roveň, Poruba
 8. Folklórna skupina Sielnica, Lazany
 9. Spevácka skupina Poniklec, Horné Vestenice
 10. Spevácka skupina Prameň, Dolné Vestenice
 11. Spevácka skupina Rozlet, Prievidza
 12. Spevácka skupina Malinovec, Veľká Lehôtka