Dovoľujeme si Vás informovať o práve prebiehajúcej verejnej súťaži Nadácie VÚB Poklady Slovenska o získanie dotácie.
O dotáciu sa uchádza 9 pamiatok, medzi nimi aj drevený reliéfny oltár sv. Jána Nepomuckého  z kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej.
Hlasovanie o to, kto získa grant do výšky 30 000 eur na reštaurovanie, bude prebiehať od  1. do 15. júna 2021  na www.nadaciavub.sk/poklady 
Prosím, aby ste poprosili Vašich farníkov, rodinu, známych a priateľov, aby podporili túto pamiatku.
Z jedného mobilného telefónu je možné hlasovať len za jednu pamiatku.