Termín: 12.október – 16.október 2022
Cena: pre dospelých 200 eur (nocľah, polpenzia, doprava klimatizovaným autobusom), pre študentov 160 eur
Odchod: 12.10. 2022 cca o 18.00 hod. z Kanianky
Príchod: 16.10. 2022 cca o 22.00 hod. do Kanianky

Zraz účastníkov púte je o 17.30 hod. – 17.45 hod. na parkovisku pod kostolom. Odchod autobusu je o 18.00 hod. Prosíme vás, aby ste si nezabudli so sebou zobrať občiansky preukaz alebo pas a preukaz poistenca. 

V stredu 5.10. 2022 bude v kostole po svätej omši krátke stretnutie pre účastníkov púte do Medžugoria. Spôsob platby bude nasledovný: finančný príspevok môžete priniesť osobne alebo pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť na stretnutí, môžu poplatok uhradiť prevodom cez internetbanking na číslo účtu IBAN:  SK86 0900 0000 0000 6635 6640. Prosíme vás, aby ste do správy pre prijímateľa uviedli svoje meno a priezvisko. Ďakujeme. 

V prípade rôznych otázok sa môžete skontaktovať  s p. Dankou Masárovou na tel. čísle: +421 905 504 405.

Program púte:

Štvrtok – 13.10.

cca 8.00 hod. – príchod do Medžugoria

      – ubytovanie v penzióne

      – potom prednáška o Medžugorí – história

16.00 hod. – večera, lebo sa presúvame do Kostola sv. Jakuba

17.00 hod. – ruženec 

18.00 hod. – sv. omša

19.00 hod. – eucharistická adorácia, to trvá cca do 20.00 hod. 

 

Piatok – 14.10.

7.30 hod. – raňajky 

9.00 hod. – sv. omša v Kaplnke zjavenia – súkromná slovenská 

10.00 hod. – výstup na Križevac, modlíme sa krížovú cestu, cca 2 hod. trvá výstup

16.00 hod. – večera

17.00 hod. – ruženec

18.00 hod. – sv. omša

19.00 hod. – adorácia, poklona Sv. krížu 

 

Sobota – 15.10.

7.30 hod. – raňajky

8.30 hod. – výstup na Podbrdo /Vrch zjavenia

12.00 hod. – návšteva komunity Matky Elvíry Cenacolo so svedectvami

14.30 hod. – návšteva komunity Oáza pokoja

16.00 hod. – večera 

17.00 hod. – ruženec 

18.00 hod. – sv. omša 

19.00 hod. – adorácia 

 

Nedeľa – 16.10.

6.30 hod. – sv. omša v jedálni 

7.30 hod. – raňajky

8.00 hod. – odchod domov

cca 22.00 hod. – príchod do Kanianky