Srdečne Vás pozývame na jasličkovú pobožnosť. Zavolajte aj svojich blízkych prežiť vianočnú atmosféru tak, ako to bolo aj po minulé roky. Tešíme sa na Vás.????