Na slávnosť Narodenia Pána 25.12. 2022 o 16.30 hod. bude JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ. Budete mať možnosť zažiť jedinečný vianočný príbeh v podaní detí, mladých a rodičov z našej farnosti. Pozvite svojich priateľov. Následne budeme podávať vianočný punč. Váš dobrovoľný príspevok podporí 43-ročnú vdovu, matku deviatich detí.