Naši koledníci vás navštívia vo štvrtok 26. decembra od 15.00 hodiny. Kto chce aj tento rok prijať koledníkov Dobrej noviny do svojich príbytkov, tak sa môže zapísať v sakristii od 4. adventnej nedele 22.12.2019.