Základná umelecká škola Kanianka a Akordeonika Bojnice vás opäť srdečne pozýva na koncert, ktorý sa uskutoční dňa 26.5. 2019 o 17.00hod v našom kostole.