Aj napriek epidemiologickej situácii naša mládež v eRku pripravuje MLÁDEŽNÍCKU KRÍŽOVÚ CESTU. Krížová cesta bude zverejnená (formou videa) pre Vašu modlitbu 19. marca 2021 na našej webovej stránke. Autorom krížovej cesty je rímskokatolícky kňaz Guy Gilbert, ktorý sa venuje problematickej mládeži v parížskych uliciach.