V piatok podvečer po sv. omši 6.12. 2019 privítame Mikuláša u nás v kostole. Z týchto dôvodov je aj svätá omša o 17.00 hod. Kto má záujem dostať balíček od Mikuláša, nech sa zapíše v sakristii. Cena balíčka – 3 eurá.