V nedeľu 22.9.2019 sa v Bratislave uskutoční III. Ročník Národného pochodu za život. Kto má záujem zúčastniť sa tohto pochodu, nech sa nahlási do 15.9. zodpovednej osobe za dekanát – pánovi farárovi Zajacovi z Tužiny (mobil:0905478907). Odchod účastníkov je v ranných hodinách. Cena pre každého dospelého účastníka a adolescentov (15 – 18 rokov) je 7 €, pre žiakov ZŠ a mladších je cena 5 €. Stravu si každý zabezpečuje sám. Predpokladaný čas príchodu domov je približne o 21.00.