Dňa 15. 09. 2021 o 3.00 hod. odchádzame autobusom zo zastávky pri kostole. Okrem osobných dokladov potrebujete mať pri sebe vstupenku na stretnutie so Svätým Otcom. Ďakujeme.  

Program návštevy Svätého Otca na Slovensku: