V nedeľu 29.09.2019 o 9.00 hod. odchádzame spred kaplnky v Kanianke na pešiu púť do Kostola sv. Mikuláša v Porube. Tu bude výklad o tomto vzácnom klenote sakrálneho umenia a potom budeme pokračovať krížovou cestou k Porubskej Panne Márii, kde bude o 10.00 hod. sv. omša. Všetkých vás pozývame prežiť príjemné dopoludnie na krásnych miestach. Preto aj v tento deň nebude svätá omša o 10.30 hod.