Milí priatelia!

Rozmýšľate, komu by mohli pomôcť práve Vaše dve percentá? Určite pomôžu Centrumku v Kanianke. 

Centrumko nie je len miestom, kde sa stretávame. Centrumko je skupina ľudí, ktorej záleží na správnom využití voľného času detí a mládeže (eRko). Naša dobrovoľná činnosť je zameraná na organizovanie letných táborov, detských stretiek, speváckych zborov a iných voľnočasových aktivít. Tvorivou a zábavnou činnosťou sa snažíme budovať a utužovať medziľudské vzťahy a vychovávať deti a mládež k zodpovednému prístupu k spoločnosti. Spájajú nás spoločné zážitky a priateľstvo. Naše ďalšie aktivity môžete podporiť poukázaním dvoch percent zo svojich daní z príjmov nášmu združeniu.

Veríme, že i tento rok sa nájdu darcovia a vďaka ich ochote podporiť naše občianske združenie budeme môcť pripraviť ešte viac kvalitných aktivít, ktorými podporíme zmysluplné využívanie voľného času našich detí.

Za Vašu podporu v mene detí, animátorov, vedúcich eRka i všetkých aktívnych rodičov z Centrumka ĎAKUJEME!

Potrebné tlačivo aj s podrobným návodom si môžete stiahnuť tu:

Navod-2-percenta-2021-Centrumko

Vyhlasenie-2-percenta-2021-Centrumko