V sobotu 18. mája 2019 organizuje Ružencové bratstvo v Kanianke púť na Kalváriu do Banskej Štiavnice. Prihlásiť sa môžete do 12. mája 2019 u pani Anny Pernišovej alebo Evy Pekárovej. Poplatok je 3 eurá. Deti zdarma.

Dňa 18.5. 2019 o 8.00 hod. odchádzame autobusom na Kalváriu do Banskej Štiavnice, z autobusovej zastávky v hornej časti Kanianky, následne zo zastávky od kostola a zo sídliska.