V dňoch od 18. 6. do 4. 9. 2021 prebieha púť relikvií sv. košických mučeníkov pri príležitosti prežívania 30. výročia existencie eRka na Slovensku, ktorí sú zároveň ich patrónmi. Keďže v našej farnosti eRko funguje dlhé roky, relikvie navštívia aj našu farnosť v nedeľu 11. 7. 2021. Súčasťou programu budú o 14.00 hod. pobožnosť k sv. košickým mučeníkom a napokon individuálna modlitba do 16.00 hod. Program nájdete na nástenke alebo na našej farskej stránke.

Viac o púti sa dočítate tu – Relikvie sv. košických mučeníkov