V súvislosti s opatreniami zavedenými z dôvodu pandémie koronavírusu ponúka Slovenský Červený kríž v Kanianke prostredníctvom svojich dobrovoľníkov sprostredkovanie nákupu nevyhnutných potravín, drogérie a liekov, s následným dovozom až priamo k dverám bytu. 

Služba je určená pre najviac ohrozené skupiny ľudí – osamelých seniorov, ZŤP a ľudí v karanténe, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

V prípade záujmu nás kontaktujte v pracovných dňoch, v čase od 8.00 do 14.00 hod., na telefónnom čísle 0950 389 281.