V stredu 08.06. pozývam tretiakov a ich rodičov na svätú omšu, po ktorej bude nácvik na slávnosť prvého svätého prijímania. Po ňom rodičia prevezmú rovnošatu pre svoje dieťa. V sobotu od 9.00 hod. budem vysluhovať sviatosť zmierenia deťom a ich rodičom. O 10.00 hod. bude posledný nácvik pred slávnosťou. Slávnosť prvého sv. prijímania bude 12.6. 2022 o 10.30 hod.