Pri príležitosti 30. výročia posvätenia chrámu a osláv patrocínia nášho kostola budeme v dňoch 16.6. 2023 a 18.6. 2023 sláviť slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Program slávenia začína v deň sviatku Božského Srdca Ježišovho, a to v piatok 16.6. 2023 od 10.00 – 17.30 hod. adoráciou pred Sviatosťou oltárnou. O 18.00 hod. bude slávnostná svätá omša a o 19.00 hod. pozývame všetkých farníkov na agapé vo farskej záhrade. 

Vyvrcholením slávenia sviatku Božského Srdca Ježišovho bude slávnostná svätá omša v nedeľu 18.6. 2023 o 10.30 hod., kde bude hlavným celebrantom svätej omše PaedDr. Mgr. Martin Mojžiš, kňaz, ktorý pôsobil v našej farnosti od roku 2002 – 2005. Oslavy ukončíme koncertom Moniky Ližbetin o 16.00 hod. v kostole.