V piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bude adorácia pred Sviatosťou oltárnou od 10.00 hod. do 17.00 hod. Prosíme vás, aby ste sa zapojili do modlitby počas tohto dňa, keď sa modlíme za posväcovanie kňazov. Zapíšte sa aj na hárok pri vchode.

Taktiež pre vás pripravujeme FARSKÝ DEŇ. Stretneme sa po sv. omši na farskom dvore. Prosím naše milé ženy, ktoré doma pečú chlebík, aby nám ho na tento deň pripravili.