V piatok je v našej farnosti slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V tento deň bude adorácia pred Sviatosťou oltárnou od 10.00 hod. do 17.00 hod. Prosím, aby ste sa zapísali na hárok pri východe z kostola. Po slávnostnej svätej omši vás srdečne pozývame na posedenie do farskej záhrady. Vlastný tanier, miska, príbor, pohár sú vítané.