Všetci farníci spoločne oslávime sviatok Božského Srdca Ježišovho – Patrocínium kostola a to dňa 28. júna o 18.00 hod. slávnostnou svätou omšou. Po sv. omši sa uskutoční stretnutie farníkov tzv. AGAPE vo farskej záhrade na ktoré ste srdečne pozvaní. Bude vás čakať dobrá nálada, pekná hudba, milí ľudia, skvelý
guláš a nápoje. Koláčiky a pagáčiky sú vo vašej réžii.