Od 09.05. pozývame deti, ktoré sa pripravujú po prvýkrát prijať Eucharistiu, a ich rodičov na sv. omšu zvlášť v nedeľu. Od 13.5. 2021 sa budeme stretávať každý druhý štvrtok na sv. omši a po nej na príprave tu v kostole. Slávnosť sv. prijímania bude 20.6. 2021 na 12. nedeľu v cezročnom období.