V piatok po sv. omši prídu členovia Spoločenstva Božského Srdca Ježišovho, aby nás pozvali k prehĺbeniu našej lásky a úcty k Ježišovmu Srdcu.