V sobotu 9. 10. 2021 od 9.00 hod. do 11.00 hod. budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pre birmovancov. Príbuzných prosíme, aby využili možnosť prijať sviatosť zmierenia počas týždňa. Dňa 15. 10. 2021 bude nácvik obradu. Sviatosť birmovania bude v sobotu 16. 10. 2021.