Sviatosť zmierenia s kňazmi nášho dekanátu bude v našej farnosti 1. 4. 2023 od 8.30 do 10.00 hod.