Vysluhovanie sviatosti zmierenia za účasti kňazov nášho dekanátu bude v sobotu 9. 4. 2022 od 8.30 hod. do 10.00 hod.