Prosíme ženy, ktoré môžu prísť umývať okná na kostole, aby sa na štvrtok 20.5. prihlásili u pani Evy Pekárovej a na piatok u pani Vierky Pekárovej. Radi privítame aj mamy prvoprijímajúcich detí. Za vašu ochotu a pomoc vopred ďakujeme.