V sobotu 1.10. 2022 o 10.00 hod. pozývajú naši animátori deti na prvé eRko stretko do Centrumka. Tento školský rok si priblížime novú ročnú tému – „Krajší svet pre všetkých“, kde budeme spoznávať radosť z nezištnej služby pre všetkých okolo nás. Tešia sa na vás vaši animátori.