Pre súčasnú situáciu nám opatrenia nedovoľujú zúčastniť sa muzikálového programu v deň Narodenia Pána – JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ. Zaspomínajte si spolu s nami na minulé roky…. 

Jasličková pobožnosť 2019 

Jasličková pobožnosť 2018

Jasličková pobožnosť 2017

Jasličková pobožnosť 2016

Jasličková pobožnosť 2015