Púť Koclířov

Dňa 7.10. 2023 na fatimskú sobotu naši farníci putovali do Koclířova, ktorý je národným centrom Svetového apoštolátu Fatimy, do tzv. Českomoravskej Fatimy. Počas dňa sme slávili svätú omšu v Capelinhe – replike Kaplnky zjavenia vo Fatime, rozjímali sme nad modlitbou svätého ruženca a navštívili sme priľahlý areál sv. Ján Pavla II., ktorý nás očaril krásnym prostredím.

Ďakujeme za krásnu prvosobotnú púť v prostredí Českomoravskej Fatimy. Veríme, že nabudúce budeme opäť odhodlaní pripraviť farskú púť na iné pútnické miesto.

… GALÉRIA …