DOBROčiny stretko

V sobotu 21.10. sme sa s deťmi vybrali do terénu a absolvovali stretko v rámci eRko kampane DOBROčiny. Aj keď ešte zrána to vyzeralo, že sa kvôli počasiu nedokážeme stretnúť nakoniec sa nám to našťastie podarilo a pekne sa vyčasilo. Stretko sme začali úvodnou modlitbou za to, aby sme vedeli rozdávať radosť všade tam, kde sa nachádzame, a zároveň sme začali diskusiou o tom, čo by mohol znamenať DOBROčin, ako a komu môžeme v našom okolí pomáhať… Potom nasledovala aktivita, kde deti mali nájsť a zapamätať si informácie o živote svätého Františka z Assisi, ktoré boli poschovávane v areáli farskej záhrady. Bol to je jeden zo svätých, ktorý konal dobro a pomáhal chudobným.

S deťmi sme prišli na to, že dobro sa koná ľahšie keď je nás viac a vytvoríme spoločný DOBROtím. Každý člen tímu dostal vizitku a podpísal sa na ňu ako oficiálny člen nášho DOBROtímu. Všetko sme poriadne naplánovali a spísali do záznamníka. Rozhodli sme sa, že s deťmi pomôžeme našej farnosti a trochu to tu upracme. Náš páter Gerhard nám dal inštrukcie a išlo sa na to. Rozdelili sme sa na dva tímy a konali sme náš DOBROčin v prospech farnosti: pozbierali sme padajúce konáre okolo kríža pri starom cintoríne, pohrabali sme lístie v areáli celej fary a povysávali sme spoločné priestory fary. Záverečnou modlitbou sme ukončili naše stretko a uvedomili sme si, že v našom svete je potrebné mať vzťah k Bohu, vzťah k blížnemu, vzťah k spoločnému domovu a vzťah k prírode, o čom nám hovorí aj pápež František v encyklike Laudato si.

Tešíme sa z krásneho DOBROčinu a ďakujeme všetkým deťom, ktoré k nám zavítali a pomohli aj takýmto dobrým skutkom k skrášleniu nášho okolia.

… GALÉRIA …

Anetka Pekárová,
animátorka – eRko Kanianka