Pozývame vás na modlitbu so spevmi z TAIZÉ, ktorú sa modlíme každý tretí piatok v mesiaci po sv. omši. Ide o meditatívnu modlitbu formou piesní s biblickou myšlienkou. Texty piesní sú inšpirované Bibliou a cirkevnými  otcami. Súčasťou modlitby je aj tiché rozjímanie. Zvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe je táto meditatívna forma modlitby príležitosťou, ako sa na chvíľu zastaviť a zotrvať v Božej prítomnosti. Všetci ste srdečne vítaní.

O modlitbách z TAIZÉ: 

Piesne z TAIZÉ: