POVERENIE SLUŽBOU LEKTORA: 

PREDĹŽENIE POVERENÍ SLUŽBOU LEKTORA:

DEKRÉT PRE MIMORIADNÉHO ROZDÁVATEĽA SV. PRIJÍMANIA:

USTANOVENIE MIMORIADNÝCH ROZDÁVATEĽOV SV. PRIJÍMANIA: