Články

110 of 85 položky

Ponuka eRko stretiek – 2023/2024

Milí rodičia! Hnutie eRko z našej farnosti prichádza s ponukou pre vaše deti patriť do detského spoločenstva a pravidelne sa stretávať na detských stretkách pod vedením našich animátorov. Pre deti ponúkame celoročný program, ktorý vedie ku kresťanskej zrelosti a nezištnej službe druhým. V tomto školskom roku 2023/2024 sme si pripravili ročnú tému PÁTRAJME PO RADOSTI. […]

Svetové dni mládeže 2023

V dňoch od 01.08. – 06.08. 2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže.  Svetové dni mládeže (ďalej už len „SDM“) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. […]

Slávnostná svätá omša s o. Martinom

Dňa 18.6. 2023 sme v našej farnosti zavŕšili slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Pri tejto príležitosti a pri 30. výročí posvätenia nášho kostola prijal pozvanie celebrovať dnešnú slávnostnú svätú omšu PaedDr. Mgr. Martin Mojžiš, kňaz, ktorý pôsobil v našej farnosti od roku 2002 – 2005. Ďakujeme mu za návštevu, krásne slová a povzbudenie, ktoré nám odovzdal. […]

Slávnosť Božského Srdca Ježišovho

Dňa 16.6. 2023 v našej farnosti oslavujeme slávnosť Božského Srdca Ježišovho – patrocínium kostola. Pri príležitosti osláv 30. výročia posvätenia nášho kostola vám ponúkame homíliu Mons. Rudolfa Baláža zo slávnostnej svätej omše pri posvätení nášho kostola (7.11.1993). Započúvajme sa v tejto homílii o tajomstve Božského Srdca Ježišovho a uvažujme o láske, ktorú má Boh voči […]

Púť do Medjugorja

Organizátori púte do Medjugorja vás pozývajú na miesta zjavení Panny Márie v dňoch 12.5. až 17.5. 2023. Kontaktujte sa s pánom Emilom Tučným, mobil: 0915 979 216. Bližšie informácie:

Krížová cesta – Piatok utrpenia Pána

Ponúkame vám modlitbu krížovej cesty, ktorú sme sa modlili v Piatok utrpenia Pána na našej kalvárii:  Krížová cesta – NIELEN NA PAPIERI … GALÉRIA …

Pobožnosť deviatich prvých piatkov

V tomto roku je 350. výročie od zjavenia Ježišovho Srdca francúzskej rehoľníčke a mystičke Margite Márii Alacoque, ktoré nastalo 27.12. 1673 v Paray-le-Monial vo Francúzsku. V tomto roku budeme v našej farnosti sláviť 30. výročie posvätenia nášho kostola. Hlavné posolstvo zjavenia bolo 12 prisľúbení Božského Srdca Ježišovho každému, kto si vykoná pobožnosť deviatich prvých piatkov. Od […]

Darujte 2% z vašich daní eRku

ERkári z Kanianky vás aj v tomto roku prosia o poukázanie 2 percent z daní z príjmov za minulý kalendárny rok. Podporíte tým ďalšie aktivity pre deti a mládež v našej obci. Tlačivo a návod nájdete pri východe z kostola alebo si ho môžete stiahnuť aj tu. Za vašu ochotu a podporu ďakujeme.  Podrobné dokumenty […]

28. ročník Dobrej noviny

„Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce v každú rodinu…“ S touto piesňou na perách sme 26. decembra vstupovali do príbytkov rodín a ohlasovali sme radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista. Dve skupiny malých, ale i veľkých koledníkov navštívili 19 rodín a spoločne sme vyzbierali 1800 €. Tento finančný príspevok poputuje do kraja Samburu v ďalekej Keni […]

Jasličková pobožnosť

Tohtoročná JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ sa niesla v téme odsudzovania. Hlavná postava – muž, ktorý zažil krach svojho manželstva, hľadal povzbudenie u kňaza. Ten mu porozprával príbeh narodenia Ježiša, pretože i okolo malého Ježiša boli ľudia, ktorých neustále ostatní súdili. Máriu pre nemanželské dieťa, Alžbetu za jej neplodnosť, ťažké prijatie tehotnej Márie Jozefom, podlý Herodes, ktorý intrigoval […]