Dňa 27.11. 2019 sa po prvý krát rozsvietila aj veža nášho kostola v Kanianke na červeno. Týmto gestom sme sa pripojili k “Červenej strede” ktorá je symbolickým dňom spolupatričnosti kresťanov na celom svete s tými veriacimi, ktorí svoju vieru nemôžu žiť v slobode.