Ponúkame vám modlitbu krížovej cesty, ktorú sme sa modlili v Piatok utrpenia Pána na našej kalvárii: 

Krížová cesta – NIELEN NA PAPIERI

… GALÉRIA …