Ďakujeme  šikovným a ochotným mužom našej farnosti za obnovenie krížov na našich cintorínoch.