Organizátori púte do Medjugorja vás pozývajú na miesta zjavení Panny Márie v dňoch 12.5. až 17.5. 2023. Kontaktujte sa s pánom Emilom Tučným, mobil: 0915 979 216. Bližšie informácie: